@navikt/navspa vulnerabilities

Bibliotek for eksportering og importering av hele applikasjoner som react-komponetner.

Latest version

3.0.1

First published

2 years ago

Latest version published

6 months ago

Licenses detected

 • license: MIT >=0

No known vulnerabilities have been found for this package in Snyk's vulnerability database.

Versions
Version Published Licenses Direct Vulnerabilities
@navikt/navspa 3.0.1 Latest 22 Jan, 2021 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 3.0.0 21 Jan, 2021 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 2.1.0 20 Jan, 2021 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 2.0.1 18 Jan, 2021 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 2.0.0 18 Jan, 2021 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 1.2.2 18 Dec, 2020 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 1.2.0 17 Nov, 2020 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 1.1.1 28 Oct, 2020 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 1.0.3 25 Jul, 2019 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 1.0.2 25 Jul, 2019 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 1.0.1 25 Jul, 2019 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L
@navikt/navspa 1.0.0 24 Jul, 2019 MIT
 • 0 C
 • 0 H
 • 0 M
 • 0 L