How to use the sumy.utils.get_stop_words function in sumy

To help you get started, we’ve selected a few sumy examples, based on popular ways it is used in public projects.

Secure your code as it's written. Use Snyk Code to scan source code in minutes - no build needed - and fix issues immediately.

github miso-belica / sumy / tests / test_summarizers / test_luhn.py View on Github external
def test_real_example():
  parser = PlaintextParser.from_string(
    "Jednalo se o případ chlapce v 6. třídě, který měl problémy s učením. "
    "Přerostly až v reparát z jazyka na konci školního roku. "
    "Nedopadl bohužel dobře a tak musel opakovat 6. třídu, což se chlapci ani trochu nelíbilo. "
    "Připadal si, že je mezi malými dětmi a realizoval se tím, že si ve třídě "
    "o rok mladších dětí budoval vedoucí pozici. "
    "Dost razantně. Fyzickou převahu měl, takže to nedalo až tak moc práce.",
    Tokenizer("czech")
  )
  summarizer = LuhnSummarizer(stem_word)
  summarizer.stop_words = get_stop_words("czech")

  returned = summarizer(parser.document, 2)
  assert list(map(to_unicode, returned)) == [
    "Jednalo se o případ chlapce v 6. třídě, který měl problémy s učením.",
    "Připadal si, že je mezi malými dětmi a realizoval se tím, že si ve třídě o rok mladších dětí budoval vedoucí pozici.",
  ]
github miso-belica / sumy / tests / test_utils / test_utils.py View on Github external
def test_ok_stop_words_language():
  stop_words = get_stop_words("french")
  assert len(stop_words) > 1
github miso-belica / sumy / sumy / evaluation / __main__.py View on Github external
def build_kl(parser, language):
  summarizer = KLSummarizer(Stemmer(language))
  summarizer.stop_words = get_stop_words(language)

  return summarizer
github sidhusmart / WACAO / webwhatsapi / __init__.py View on Github external
inputLine = inputLine + message['message'] + '. '
    # blob = TextBlob(inputLine)
    # wordCounts = blob.word_counts
    # sortedWordCounts = sorted(wordCounts, key=wordCounts.get, reverse=True)
    # outputLine = " ".join(sortedWordCounts[:5])
    # outputLine = groupName.capitalize() + " summarized as " + outputLine
    # self.send_to_whatsapp_id("WACAO!",outputLine)

    LANGUAGE = "english"
    SENTENCES_COUNT = '20%'

    outputLine = groupName.capitalize() + " summarized as: \n"
    parser = PlaintextParser.from_string(inputLine, Tokenizer(LANGUAGE))
    stemmer = Stemmer(LANGUAGE)
    summarizer = LsaSummarizer(stemmer)
    summarizer.stop_words = get_stop_words(LANGUAGE)
    for sentence in summarizer(parser.document, SENTENCES_COUNT):
      outputLine = outputLine + unicode(str(sentence), "utf-8") + "\n"
    self.send_to_whatsapp_id("WACAO!",outputLine)
    # print "sum_basic:"
github miso-belica / sumy / sumy / evaluation / __main__.py View on Github external
def build_edmundson(parser, language):
  summarizer = EdmundsonSummarizer(Stemmer(language))
  summarizer.null_words = get_stop_words(language)
  summarizer.bonus_words = parser.significant_words
  summarizer.stigma_words = parser.stigma_words

  return summarizer
github mikelkl / news_summarization / newssum / feature_extraction / sentence_feature.py View on Github external
def get_global_term_freq(parsers):
    """
    :param parsers: newssum.parser.StoryParser
    :return: tuple, (vectorizer, X)
      vectorizer, sklearn.feature_extraction.text.CountVectorizer.
      X, Document-term matrix.
    """
    vectorizer = CountVectorizer(stop_words=get_stop_words("english"))
    if type(parsers) is list:
      corpus = [parser.body for parser in parsers]
    else:
      corpus = [parsers.body]
    X = vectorizer.fit_transform(corpus)
    return (vectorizer, X)
github mikelkl / news_summarization / newssum / parsers / plaintext.py View on Github external
def __init__(self, text, pos_tagger=pos_tag, keep_only_n_and_adj=True, remove_stopwords=True,
         stemming_mode="stemming"):
    self.body = text.strip()
    self.sents = sent_tokenize(self.body)
    super().__init__(word_tokenize, get_stop_words("english"), pos_tagger, keep_only_n_and_adj, remove_stopwords,
             stemming_mode)
github miso-belica / sumy / sumy / evaluation / __main__.py View on Github external
def build_lsa(parser, language):
  summarizer = LsaSummarizer(Stemmer(language))
  summarizer.stop_words = get_stop_words(language)

  return summarizer
github OpenGenus / vidsum / code / sum.py View on Github external
""" Generate segmented summary

  Args:
    srt_file(str) : The name of the SRT FILE
    n_sentences(int): No of sentences
    language(str) : Language of subtitles (default to English)

  Returns:
    list: segment of subtitles

  """
  parser = PlaintextParser.from_string(
    srt_to_txt(srt_file), Tokenizer(language))
  stemmer = Stemmer(language)
  summarizer = LsaSummarizer(stemmer)
  summarizer.stop_words = get_stop_words(language)
  segment = []
  for sentence in summarizer(parser.document, n_sentences):
    index = int(re.findall("\(([0-9]+)\)", str(sentence))[0])
    item = srt_file[index]
    segment.append(srt_segment_to_range(item))
  return segment
github miso-belica / sumy / sumy / evaluation / __main__.py View on Github external
def build_text_rank(parser, language):
  summarizer = TextRankSummarizer(Stemmer(language))
  summarizer.stop_words = get_stop_words(language)

  return summarizer