@apollo-elements/lit-apollo

v5.0.3

๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš€๐ŸŒ› Lit meets Apollo GraphQL ๐Ÿš€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€ For more information about how to use this package see README

Latest version published 6 months ago
License: ISC

Ensure you're using the healthiest npm packages

Snyk scans all the packages in your projects for vulnerabilities and provides automated fix advice

Package Health Score

74 / 100

Security

No known security issues
All security vulnerabilities belong to production dependencies of direct and indirect packages.

Security and license risk for significant versions

All Versions
Version Vulnerabilities License Risk
5.0.3 | 03/2022
 • 0
  C
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
4.1.0 | 11/2021
Popular
 • 0
  C
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
3.3.0 | 01/2021
 • 0
  C
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
2.0.2 | 05/2020
 • 0
  C
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
1.1.5 | 01/2020
 • 0
  C
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
 • 0
  H
 • 0
  M
 • 0
  L
License
ISC
Security Policy
No

Is your project affected by vulnerabilities?

Scan your projects for vulnerabilities. Fix quickly with automated fixes. Get started with Snyk for free.

Get started free

Popularity

Small

Weekly Downloads (1,260)

Download trend
Dependents
0
GitHub Stars
371
Forks
24
Contributors
9

Direct Usage Popularity


The npm package @apollo-elements/lit-apollo receives a total of 1,260 downloads a week. As such, we scored @apollo-elements/lit-apollo popularity level to be Small.

Based on project statistics from the GitHub repository for the npm package @apollo-elements/lit-apollo, we found that it has been starred 371 times, and that 0 other projects in the ecosystem are dependent on it.

Downloads are calculated as moving averages for a period of the last 12 months, excluding weekends and known missing data points.

Community

Active
Readme.md
Yes
Contributing.md
Yes
Code of Conduct
Yes
Contributors
9
Funding
Yes

This project has seen only 10 or less contributors.


Embed Package Health Score Badge

package health: 74/100 package health 74/100

Maintenance

Sustainable

Commit Frequency

Open Issues
10
Open PR
4
Last Release
6 months ago
Last Commit
2 months ago

Further analysis of the maintenance status of @apollo-elements/lit-apollo based on released npm versions cadence, the repository activity, and other data points determined that its maintenance is Sustainable.

We found that @apollo-elements/lit-apollo demonstrates a positive version release cadence with at least one new version released in the past 12 months.

In the past month we didn't find any pull request activity or change in issues status has been detected for the GitHub repository.

Package

Node.js Compatibility
not defined

Age
4 years
Dependencies
3 Direct
Versions
66
Install Size
246 kB
Dist-tags
2
# of Files
31
Maintainers
1
TS Typings
Yes

@apollo-elements/lit-apollo has more than a single and default latest tag published for the npm package. This means, there may be other tags available for this package, such as next to indicate future releases, or stable to indicate stable releases.